Skip to main content

Firma ICYNENE otrzymała certyfikat GreenGuard Gold za ultra niską emisję lotnych związków organicznych dla swojego produktu do ocieplenia natryskowego – otwartokomórkowej pianki H2Foam Lite.

Certyfikat GreenGuard gwarantuje, że produkt spełnił jedne z najbardziej obszernych i rygorystycznych standardów niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC) dotyczących powietrza w pomieszczeniach.
Certyfikat GreenGuard z oznaczeniem GOLD (znanym również jako Children & Schools Certification) to dodatkowe zapewnienie, że pianka Icynene spełnia kryteria zdrowotne składników chemicznych dopuszczających ją do stosowania w wyjątkowych środowiskach takich jak szkoły czy placówki służby zdrowia.