Skip to main content

Prawidłowo wykonana izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych zapewnia użytkownikom budynków szereg korzyści. Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do tego typu prac? Czy istnieje jeden dobry sposób na przygotowanie przewodów wentylacyjnych pod ocieplenie pianą?

Ocieplenie przewodów wentylacyjnych – korzyści

Dlaczego warto zdecydować się na ocieplenie przewodów wentylacyjnych pianą? Dzięki tego typu izolacji można zabezpieczyć instalację m.in. przed:

 • niekontrolowanymi stratami ciepła
 • rozwojem pleśni
 • skraplaniem się wody
 • uszkodzenia powierzchni przewodów wentylacyjnych

Jeśli izolacja cieplna nie zostanie wykonana, koszty związane z eksploatacją budynku mogą drastycznie wzrosnąć, a warunki wewnątrz budynku – pogorszyć się. Izolacja cieplna pozwala więc na utrzymanie określonych parametrów komfortu w obiektach oraz racjonalizację procesu zarządzania zużyciem energii.

Grubość izolacji cieplnej a przepisy

Zastanawiasz się, jaką grubość powinna mieć izolacja przewodów wentylacyjnych? W rozporządzeniach trudno doszukiwać się jednoznacznych wymagań. Co więcej, sytuacje związane z ocieplaniem w wielu przypadkach diametralnie się różnią. Dlatego też właściwą strategię działania należy poprzedzić analizą wstępną. Ważne, aby przed rozpoczęciem rzeczywistych przygotowań uwzględnić m.in.:

 • parametry i specyfikę pracy instalacji wentylacyjnej
 • poziom strat bądź zysków ciepła, który można zaakceptować

Aby określić optymalną grubość izolacji cieplnej, można kierować się procedurami przedstawionymi w normie PN-EN ISO 12241:2010 albo skorzystać ze specjalnego programu komputerowego udostępnionego przez producenta materiałów przeznaczonych do izolacji.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Izolacja cieplna pozwoli na trwałe racjonalizowanie zużycia energii tylko wtedy, jeśli zostanie prawidłowo wykonana i zamontowana. Jakie warunki należy spełnić, aby montaż przebiegał sprawnie i efektywnie?

 • Najlepiej przeprowadzać prace w temperaturze 5°C – 35°C.
 • Upewnij się, że powierzchnia przewodów jest czysta, sucha i odtłuszczona.
 • Weryfikuj stopień przylegania materiału izolacji do przewodów.
 • Zabezpiecz połączenia przewodów mogące tworzyć mostki termiczne.
 • Przeprowadzaj montaż zgodnie ze wskazówkami producenta izolacji.
 • Wykorzystuj odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej.

Podsumowanie

Pamiętaj, że na utrzymanie zużycia energii na możliwie niskim poziomie pozwoli Ci tylko taka izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych, która będzie dobrze zaplanowana i zwymiarowana oraz prawidłowo wykonana.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wymagań prawnych dotyczących instalacji wentylacji czy klimatyzacji, zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).