Skip to main content

Od poniedziałku 21 stycznia 2019 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponownie przyjmują wnioski w ramach wsparcia programu Czyste Powietrze. Nabór wniosków we wspomnianym programie prowadzony jest w trybie ciągłym, jednak mieliśmy tutaj do czynienia z chwilową przerwą, wynikającą z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego do zaistniałych zmian. Ta swego rodzaju przerwa techniczna została właśnie zawieszona. Wszyscy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie np. do wymiany starych i nieefektywnych pieców lub ocieplenie domu, mogą teraz sięgnąć po całkiem atrakcyjne fundusze.

Program priorytetowy NFOŚiGW – na co można zdobyć dofinansowanie?

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu (w tym: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe – węgiel, biomasę)
 • docieplenie przegród budynku (również pianką poliuretanową PUR),
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jakie warunki trzeba spełnić? Warunek podstawowy to w programie:

 • wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu – dla budynków już istniejących,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu – dla budynków nowych, dopiero powstających.
 • Program Czyste Powietrze kierowany jest do osób fizycznych, a dokładnie: 
 • właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • właścicieli lub współwłaścicieli wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wyżej wymienione osoby mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją budynków. Wysokość uzyskanego dofinansowania zależeć będzie od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalnie może to być nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji!

Termomodernizacja – dotacje i pożyczki w budżecie 103 mld zł

Budżet rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze wynosi 103 mld zł, z czego dofinansowanie realizowane w formie:

 • bezzwrotnej (dotacje) wynosi łącznie 63,3 mld zł;
 • zwrotnej (pożyczki) to 39,7 mld zł.

Program Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r., ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Oferując dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy, Minister Środowiska wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW zachęcają obywateli do działań proekologicznych, bardziej efektywnych, wydajnych i w ogólnym rozrachunku zdecydowanie bardziej oszczędnych (spadek kosztów ogrzewania w skali roku nawet o 40 proc.). Korzystając z programu w prosty sposób możemy uzyskać zwrot części poniesionych kosztów w związku z realizacją termomodernizacji naszego domu. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Termomodernizacja i dofinansowanie – co, gdzie, jak?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do jednostki wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wszystkie wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Wszystkie obowiązujące terminy, szczegóły dotyczące składania wniosków oraz sposób ich rozpatrywania są określone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOIŚGW. Tam też znajdują się wzory wniosków do pobrania (generator wniosków o dofinansowanie – system zawiera formularze wniosków gotowe do wypełnienia).

Od poniedziałku 21 stycznia 2019 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponownie przyjmują wnioski w ramach wsparcia programu Czyste Powietrze. Nabór wniosków we wspomnianym programie prowadzony jest w trybie ciągłym, jednak mieliśmy tutaj do czynienia z chwilową przerwą, wynikającą z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego do zaistniałych zmian. Ta swego rodzaju przerwa techniczna została właśnie zawieszona. Wszyscy, którzy chcą zdobyć dofinansowanie np. do wymiany starych i nieefektywnych pieców lub ocieplenie domu, mogą teraz sięgnąć po całkiem atrakcyjne fundusze.

Program priorytetowy NFOŚiGW – na co można zdobyć dofinansowanie?

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje dofinansowania m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu (w tym: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe – węgiel, biomasę)
 • docieplenie przegród budynku (również pianką poliuretanową PUR),
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Jakie warunki trzeba spełnić? Warunek podstawowy to w programie:

 • wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu – dla budynków już istniejących,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu – dla budynków nowych, dopiero powstających.
 • Program Czyste Powietrze kierowany jest do osób fizycznych, a dokładnie: 
 • właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • właścicieli lub współwłaścicieli wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Wyżej wymienione osoby mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją budynków. Wysokość uzyskanego dofinansowania zależeć będzie od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Maksymalnie może to być nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji!

Termomodernizacja – dotacje i pożyczki w budżecie 103 mld zł

Budżet rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze wynosi 103 mld zł, z czego dofinansowanie realizowane w formie:

 • bezzwrotnej (dotacje) wynosi łącznie 63,3 mld zł;
 • zwrotnej (pożyczki) to 39,7 mld zł.

Program Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r., ma na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Oferując dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy, Minister Środowiska wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW zachęcają obywateli do działań proekologicznych, bardziej efektywnych, wydajnych i w ogólnym rozrachunku zdecydowanie bardziej oszczędnych (spadek kosztów ogrzewania w skali roku nawet o 40 proc.). Korzystając z programu w prosty sposób, możemy uzyskać zwrot części poniesionych kosztów w związku z realizacją termomodernizacji naszego domu. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Termomodernizacja i dofinansowanie – co, gdzie, jak?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do jednostki wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wszystkie wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Wszystkie obowiązujące terminy, szczegóły dotyczące składania wniosków oraz sposób ich rozpatrywania są określone na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOIŚGW. Tam też znajdują się wzory wniosków do pobrania (generator wniosków o dofinansowanie – system zawiera formularze wniosków gotowe do wypełnienia).

U nas zawsze pomiar, konsultacja i wycena jest gratis!

Umów się na bezpłatny pomiar. Służymy fachową poradą i miłą obsługą.

Kliknij tutaj

Dajemy możliwość zamówienia bezpłatnej próbki pianki.
Sprawdź i zobacz jak to wygląda z bliska.

Zamów próbkę