Skip to main content

Mostki termiczne to miejsca w budynku, poprzez które następuje utrata ciepła. Tego rodzaju ubytki termiczne są po pierwsze niekontrolowane, po drugie całkiem sporych rozmiarów, bowiem sięgają nawet 30%. Występowanie mostków termicznych przekłada się bezpośrednio i najdotkliwiej na wyższe rachunki za ogrzewanie. Jeśli chcemy, aby nasz dom był wydajny termicznie i energetycznie, powinniśmy ograniczać występowanie tego typu zjawiska lub najlepiej wykluczać powstawanie mostków na etapie budowy domu.

Rodzaje mostków termicznych

Miejsca utraty ciepła w budynku wyróżniają się zdecydowanie słabszymi właściwościami termoizolacyjnymi. To fragmenty przegrody zewnętrznej budynku będące rezultatem niedociągnięć projektowych lub wykonawczych, jakie mają miejsce podczas prac budowlanych. Mostki termiczne dotyczą zatem najczęściej takich miejsc, jak kalenica, strop, cokół, fundamenty, punkty osadzenia okien i drzwi. Jakie są podstawowe rodzaje mostków termicznych?

– MOSTKI KONSTRUKCYJNE (inaczej STRUKTURALNE) – powstają w punktach łączących elementy różniące się między sobą pod względem zastosowanego materiału.

– MOSTKI GEOMETRYCZNE – powstają w miejscach, gdzie powierzchnia przegrody zewnętrznej jest większa od powierzchni wewnętrznej. W takiej sytuacji powierzchnia oddająca ciepło góruje nad powierzchnią przyjmującą ciepło.

– MOSTKI LINIOWE – powstają na powierzchni przegrody zewnętrznej.

– MOSTKI PUNKTOWE – powstają w miejscach, gdzie zastosowano punktowo inny materiał w stosunku do pozostałej części powierzchni.

Mostki konstrukcyjne najczęściej dotyczą okolicy nadproży, geometryczne występują głównie w narożnikach, liniowe np. w obwodzie okien, a mostki punktowe to między innymi łączniki wykorzystywane podczas realizacji montażu izolacji.

Mostki termiczne – jakie są konsekwencje ich występowania?

Mostki termiczne wywołują przede wszystkim znaczącą utratę ciepła. Wychłodzenie ścian prowadzi do skraplania się pary wodnej, co z kolei może skutkować zawilgoceniem wykorzystanych materiałów budowalnych, a w konsekwencji uciążliwym i trudnym do usunięcia narostem grzybów i pleśni.

Występowanie mostków termicznych prowadzi także do znaczącego wzrostu wysokości rachunków za ogrzewanie. Koszt ogrzewania wzrasta, jeśli mamy do czynienia z niekontrolowaną utratą ciepła. Naturalnym rezultatem takiego zjawiska jest natomiast spadek właściwości termicznych i energetycznych całego budynku. Najpoważniejszymi skutkami oddziaływania mostków termicznych są uszkodzenia w konstrukcji budynku. Jak widać, konsekwencje występowania mostków termicznych mogą być bardzo poważne, dlatego warto pomyśleć o ich ograniczeniu lub wyeliminowaniu już na etapie projektowania domu.

Mostki termiczne – co je ogranicza lub eliminuje?

Zapobieganiu występowania mostków termicznych służą:

  • prosta i zwarta, pozbawiona zbyt dużej ilości załamań, balkonów i tarasów bryła budynku,
  • dążenie do zachowania ciągłości izolacji,
  • ciepły montaż okien i drzwi,
  • montaż ciepłych parapetów,
  • właściwy dobór materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych,
  • dobrze dobrana grubość ocieplenia budynku,
  • korzystanie ze sprawdzonych, oryginalnych i ujednoliconych dla całego budynku systemów ociepleń,
  • zastosowanie materiału o wysokiej izolacyjności dla wymurowania pierwszej warstwy,
  • wypełnienie wszystkich styków między elementami ocieplenia pianką poliuretanową,
  • termoizolowanie fundamentów.