" Największa rewolucja ostatnich lat – powłoki termoizolacyjne | CELS Powłoki termoizolacyjne BAUTER
Jesteś tutaj:

Największa rewolucja ostatnich lat – powłoki termoizolacyjne

piątek, 11-06-2021
Umów się na bezpłatny pomiar - Służymy fachową poradą i miłą obsługą
Umów się na bezpłatny pomiar.
Służymy fachową poradą i miłą obsługą.
Kliknij tutaj
Oceń wpis
Stosowana powszechnie w termomodernizacji zasada ochrony termicznej budynku poprzez obniżanie współczynnika przewodzenia cieplnego materiałów termoizolacyjnych lub/i zwiększania grubości izolacji prawdopodobnie osiągnęła już swoje graniczne możliwości. Poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w kierunku uzyskania cieplnych powłok ochronnych dały w efekcie tzw. powłoki refleksyjne i termoizolacyjne do zewnętrznych i wewnętrznych pokryć ścian lub dachów lub zastosowania wysoko-termoizolacyjnych mas tynkarskich.

 
Jak utrzymać odpowiednią temperaturę w budynku  ? 

Napromieniowanie słoneczne powierzchni zewnętrznych budynku, a szczególnie powierzchni dachu, powoduje ich nagrzewanie znacznie powyżej temperatury otaczającego powietrza, co zdecydowanie zwiększa przenikanie ciepła do wnętrza budynku i powoduje wzrost temperatury powyżej wymaganej temperatury. Utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury wewnątrz budynku ( korzystnie na poziomie ok. 18-25°C), zwłaszcza w miesiącach letnich i w dniach o wysokim nasłonecznieniu, wiąże się obecnie z koniecznością włączenia wentylacji z wykorzystaniem urządzeń chłodzących, czyli poniesienia określonych nakładów energetycznych. Dotyczy to budynków mieszkalnych, biurowych lub też dużych obiektów produkcyjnych lub handlowych.

Podobne problemy dotyczą także budynków wykorzystywanych w produkcji hodowlanej w rolnictwie. W budynkach takich jak wielkopowierzchniowe kurniki lub obory duże znaczenie dla „dobrostanu” hodowli ma odpowiednia temperatura, która nawet chwilowo nie powinna przekraczać 25-30°C. Przekroczenie tej temperatury oznacza znaczne pogorszenie produkcji ( np. spadek uzysku mleka) jak i niejednokrotnie śmierć np. drobiu. Poprawę warunków temperaturowych można osiągnąć poprzez odpowiednio dobraną izolację termiczną ścian, zarówno bocznych jak i dachu. Stąd problem należytej termoizolacji budynku. Niezależnie jednak od doskonałości materiałów izolacyjnych, w skutek istnienia określonej różnicy temperatur, często bardzo dużej, pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi a wnętrzem budynków ZAWSZE pewna ilość ciepła wniknie do wnętrza budynku powodując wzrost jego temperatury. W ostatnich latach,  uwaga skupiła się więc na doskonaleniu materiałów izolacyjnych i systemów ich stosowania, zwłaszcza w Polsce. Nie jest to jednak jedyna droga osiągnięcia celu w poprawie termoizolacji. 

 

Innowacyjne podejście do problemu termoizolacji polega na doprowadzeniu do możliwie maksymalnego obniżenia temperatury ściany lub dachu obiektu co prowadziłoby do zahamowania ruchu ciepła i do maksymalnego obniżenia wielkości strumienia ciepła przenikającego z zewnątrz. Taką „innowacyjną” technologię termoizolacji nazywa się często „technologią zimnej ściany” lub „technologią zimnego dachu”. Jest to technologia normowana w USA normą ASTM E1980  a w krajach Unii Europejskiej EU ISO 6946  2 i stosowana powszechnie, natomiast w Polsce w bardzo szczątkowym zakresie, pomimo dostępnych wyrobów powłokowych, niejednokrotnie produkcji krajowej o wysokich parametrach jakościowych współczynnika refleksyjności (odbicia) oraz izolacji promieniowania cieplnego.

 
 
Przeprowadzona dla firmy BAUTER analiza energetyczna dwóch budynków inwentarskich tj. wielkopowierzchniowego kurnika w Jaworzu-Jasienicy oraz obory bydlęcej w Kostkowicach jednoznacznie wskazuje, że zastosowanie powłok termo-refleksyjno BAUTER obniża przenikanie energii cieplnej do wewnątrz 4-krotnie, co przekłada się na oszczędności zużycia energii na poziomie 70%!!.
 
 
Bilans energetyczny budynku sprowadza się do określenia zasadniczo dwóch parametrów:
  • dla warunków zimowych – jest to ocena straty ciepła od wnętrza do otoczenia zewnętrznego, która musi zostać skompensowana ogrzewaniem wnętrza;
  • dla warunków letnich – jest to ocena nadmiernej ilości ciepła przenikającego z otoczenia do wnętrza, która musi być kompensowana chłodzeniem wnętrza budynku,
w obu tych przypadkach utrzymanie odpowiedniego komfortu życia lub pracy parametrów temperaturowych wnętrza budynku wiąże się z kosztami, zużyciem energii, a więc pośrednio ma wpływ na emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

 
W badaniach doświadczalnych przeanalizowano skuteczność termoizolacji powłok:

Powłoka termoizolacyjna na dachy: BAUTER ROOF
Powłoka termoizolacyjna do zastosowań wewnętrznych – BAUTER INSIDE
Powłoka termoizolacyjna do zastosowań zewnętrznych – BAUTER OUTSIDE
Misją firmy BAUTER jest globalna redukcja emisji CO2 do atmosfery. 
 
 
Dowiedz się więcej o systemach termorefleksyjnych na naszej stronie:  https://cels.pl/naprawa-dachow/izolacje-termorefleksyjne/
 
 
Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat powłok termoizolacyjnych lub wykonaniem inwestycji w tym zakresie  – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU – tel. 570 580 100 SearchNapisz