Skip to main content

O tym, że pianka poliuretanowa ma znakomite własności izolacyjne, a wykonane z niej warstwy charakteryzują się niezwykłą szczelnością i pozbawione są mostków termicznych, nasi Czytelnicy wiedzą już z poprzednich tekstów. Dziś kilka słów o tym, jak pianka PUR spisuje się po wielu latach użytkowania: wykonano badania dające odpowiedź na to pytanie.

Trwałość pianki poliuretanowej po dekadach

Zleceniodawcą była organizacja PU Europe z siedzibą w Brukseli, zrzeszająca i reprezentująca europejskich producentów pianki poliuretanowej. Wykonawcą został monachijski Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. (Instytut Badawczy Izolacji Cieplnej). Naukowcom zlecono pobranie próbek liczących dziesiątki lat. Wybrano do tego celu rozmaite budynki, a badania próbek dotyczyły zmian wymiarowych integralności płyt izolacyjnych, ich przewodności cieplnej, poziomu wilgoci oraz wytrzymałości na ściskanie.

Okazało się, że po dziesiątkach lat użytkowania płyty izolacyjne z pianki poliuretanowej zachowały wszystkie początkowe właściwości, innymi słowy: nie zużyły się nawet w najmniejszym stopniu. W próbkach nie znaleziono żadnych defektów ani uszkodzeń.

W 2010 roku pobrano do badań próbkę izolacji pianką PUR 60 × 60 cm o grubości 10 cm, zamontowaną w 1982 roku w wolnostojącym domku, nad krokwiami skośnego dachu. Badania wykazały, że grubość, zawartość wilgoci, przewodnictwo cieplne oraz reakcja na ogień okazały się całkowicie zgodne z wartościami deklarowanymi 28 lat wcześniej. Kolejna próbka licząca sobie 33 lata, pobrana spod płaskiego dachu remontowanej szkoły, była w znakomitym stanie i w pełni spełniała swoją funkcję.

Badania wykazały zatem, że piana poliuretanowa stosowana jako materiał izolacyjny zachowuje swoje właściwości przez całe dekady. Jest zatem materiałem trwałym, którego stosowanie opłaca się również w dłuższym czasie. Jest to o tyle istotne, że w cyklu życia budynku liczą się koszty jego eksploatacji, a większość z nich stanowią koszty ogrzewania i chłodzenia. Gdyby zastosować materiał izolacyjny, który traci z czasem swoje właściwości, wymiana ciepła poprzez ściany i dach budynku wzrastałaby z każdym rokiem, stopniowo podnosząc koszty eksploatacyjne. Ewentualna naprawa lub wymiana takiej warstwy izolacyjnej oznaczałaby kolejne wydatki.

Pianka PUR a środowisko naturalne

Fachowcy mówią też o wpływie budynku na środowisko naturalne. Wynika on np. ze strat dla środowiska powstających w trakcie produkcji materiałów budowlanych, a także samej eksploatacji budynku (np. emisja gazów z komina w trakcie ogrzewania, zużycie prądu zasilającego klimatyzację). Nie bez wpływu na środowisko pozostaje także produkcja materiałów izolacyjnych. Jeśli w trakcie eksploatacji budynku trzeba je wymieniać, wpływ ten rośnie dwukrotnie. Widać z tego, że pianki PUR to materiał proekologiczny, pomagający dzięki swojej trwałości ograniczać wpływ każdego izolowanego budynku na środowisko.

Pianka PUR jest więc izolatorem, którego skuteczność i trwałość kwalifikują go do stosowania w budynkach o długim zakładanym czasie eksploatacji, niewymagającym napraw ani wymiany, niepoddającym się wpływom czynników zewnętrznych.

Źródło: PU Europe, Informator nr 16, Trwałość wyrobów izolacyjnych z poliuretanu

Umów się na bezpłatny pomiar. Służymy fachową poradą i miłą obsługą.

Kliknij tutaj