Skip to main content

Stosowana przez nas pianka otwarto komórkowa ICYNENE H2Foam Lite to najwyższej jakości materiał izolacyjny bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Pianka spieniana jest wyłącznie za pomocą wody, bez dodatkowych chemicznych spieniaczy typu chlorofluorowęglowodorów (HCFC), hydrofluoroalkanów (HFA), czy węglowodorów fluoru (HFC). Gotowy produkt nie zawiera również formaldehydów ani polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) – potencjalnie szkodliwego spowalniacza ognia. Pianka spieniana jest w 100% wodą!
Najwyższa klasa jakości powietrza A+
Wykonana izolacja natryskową pianką poliuretanową ICYNENE jest neutralnym materiałem – nie pyli, nie kruszy się i nie wydziela żadnych szkodliwych związków w trakcie użytkowania, czego potwierdzeniem jest uzyskanie najwyższej klasy jakości powietrza w pomieszczeniach A+ w badaniu wykonanym według normy ISO 16000-9.
Rekomendacja A.M.I.C.A.
Pianka otrzymała również pozytywną weryfikację włoskiego stowarzyszenia A.M.I.C.A i została wpisana w „Poradniku AMICA” na listę rekomendowanych produktów dla ludzi z Wieloczynnikową Nadwrażliwością Chemiczną, tzw. MCS. Pianka ICYNENE została uznana za „bardzo interesujący produkt”, z którego nie dostrzeżono żadnych ulatniających się związków chemicznych.
A.M.I.C.A. – jest to stowarzyszenie założone w maju 2003 przez osoby i ich krewnych, które odniosły obrażenia w kontakcie z chemicznymi związkami. Celem stowarzyszenia jest promowanie wiedzy i świadomości na temat problemów zdrowotnych spowodowanych narażeniem na substancje chemiczne w naszym środowisku i produktach konsumpcyjnych.
Ogniotrwałość
Pianka ICYNENE przeszła wiele badań w tym również testy pod względem jej ognioodporności. Już z pojedynczą płytą kartonowo gipsową uzyskano klasę B-s1,d0, z której jasno wynika iż uzyskano niską emisję wytwarzania dymu (s1) oraz brak skroplin (d0) w trakcie pożaru. Dodatkowo zostały wydane protokoły klasyfikacji odporności ogniowej dla przegród z zastopowaniem izolacji ICYNENE REI30 oraz REI45 dla stropów oraz dachów i REI45 dla ścian.
Wykonana izolacja za pomocą natryskowej pianki poliuretanowej jest produktem samogasnącym, która w razie pożaru jest w stanie zdusić ogień i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule, w którym opisana została prawdziwa sytuacja pożaru domu, w którym poddasze zostało ocieplone pianką ICYNENE -> „Pianka zmniejsza straty podczas pożaru
Rozwój pleśni
Pianka ICYNENE przeszła szereg badań pod względem podatności rozwoju pleśni na jej strukturze. Poddano ją badaniom laboratoryjnym, zgodnie z normą ISO 846, w której pianka została przetestowana w sprzyjających warunkach dla rozwoju pleśni, i nawet z dodanymi zarodnikami na powierzchni pianki ICYNENE nie rozwinęła się dalej pleśń! Jak dobrze wiadomo, pleśń rozwija się na wilgotnych podłożach, a pianka ICYNENE charakteryzuje się bardzo niską wchłanialnością wody przy jednoczesnej wysokiej paro przepuszczalności.
Bezpieczeństwo na długie lata
Decydując się na ocieplenie poddasza pianką natryskową, otrzymujecie Państwo najwyższej jakości materiał izolacyjny, który poza znakomitymi walorami izolacyjnymi, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników domu. Ponadto pianka nie zmienia swoich właściwości – nie pogarsza się z biegiem lat jej izolacyjności, ani żadna z właściwości użytkowych. Pianka nie kurczy się, nie utlenia się i objęta jest aż 25-letnią gwarancją producenta.